Verbinding binnenstad-LBSP

Rijnsburger(fietstunnel)project

21/03/2023 – Stad Leiden selecteert kunst van Cyanetica voor de renovatie van de 60 meter lange Rijnsburger tunnel onder het treinspoor van Leiden Centraal.

In een feestelijke bijeenkomst op 21 maart 2023 is bekendgemaakt dat een selectie van werken door Sebastiaan de Stigter geselecteerd is voor nieuwe inrichting van de Rijnsburger tunnel.

Geselecteerde werken door jury

Alle ingediende werken (onderstaand) zijn geselecteerd. ‘Structured Chaos #2 (2022)’ kreeg bijzondere aandacht van de jury en won de Inspiratieprijs. Naast een rol in de kunst in de Rijnsburgertunnel, worden verdere opties verkend voor weergave in de publieke ruimte.

Open call: Verbinding binnenstad-LBSP

Het thema van de open call was een kunstzinnige weergave van de verbinding tussen de Leidsche binnenstad en het LBSP (Leiden Bio Science Park).

Geselecteerde werken

‘Structured Chaos’ en ‘Structured Chaos No.2’ (2022)


Kunstenaar: Sebastiaan de Stigter

Techniek: Twee versies van een hoge-resolutie rendering (400 megapixels) van een in vector-space ontworpen patroon. In een zelf-ontworpen algoritme wordt brute-force het canvas gevuld met elementen van 5 verschillende groottes, waarbij twee regels gerespecteerd dienen te worden 1) kruisen van andere lijnen is niet toegestaan, 2) een minimale afstand tot andere element moet gerespecteerd blijven.

Aansluiting bij opdracht: Het kunstwerk richt zich op de ontsluiting met de fiets. De elementen representeren de urbane chaos. De vrijgehouden diagonaal representeert het fietspad, een rechte en daarmee de kortste en meest efficiënte – ongehinderde – (fiets)verbinding tussen de ene en andere hoek; LBSP en de binnenstad. De elementen hebben een tweede betekenis, namelijk een verwijzing naar bouwblokken van het leven. Groot, klein, en verschillende soorten (kleuren). Chaotisch en tegelijkertijd in balans met en met respect tot elkaar. In harmonie, maar elke met zijn eigen ruimte.

Fiets(sleutel)stad (2022)


Kunstenaar: Sebastiaan de Stigter en zoon

Techniek: Cyanotype (blauwdruk) – contactafdruk van sleutels op aquarelpapier (origineel 60x18cm, scan 65 megapixel). Cyanotypie is het oudste fotografische proces (uitgevonden in 1842) waarbij na ontwikkeling in de door UV-belichte delen een cyaan-blauwe afdruk ontstaat. De sleutels zijn verzameld in 2018 bij een opruiming van een kantoor. De sleutels zijn gearrangeerd op het papier waarna het kunstwerk belicht is, waardoor de schaduwen als witte silhouetten zichtbaar werden. De fotogevoeige emulsie is met structuur aangebracht voor schakeringen in de blauwtinten.

Aansluiting bij opdracht: Sleutels hebben drie raakvakken tot de opdracht:
1) Leiden als sleutelstad
2) de zoektocht van Life Science in LBSP naar de sleutel(s) van het leven
3) Fietssleutels.

Het arrangeren van de sleutels, om-en-om, vormt het patroon van het fietsbandprofiel. De afdruk van het fietsbandprofiel-patroon symboliseert de beweging van tussen de locaties binnenstad en LBSP.

Planta Mechanica (2021)


Kunstenaar: Sebastiaan de Stigter

Techniek: Hoge-resolutie scan (120 megapixels) van twijg van een Japanse Sierkwee (Chaenomeles japonica), waarbij de calibratie van de scanner met opzet is gemanipuleerd waardoor er scan-artifacten ontstaan.

Aansluiting bij opdracht: Life sciences draait om het verbeteren van de gezondheid van mensen, dieren en planten. Dit begint bij het ontleden van de opbouw van het leven – als het ware een reductie tot modellen. Dit wordt weergegeven door de digitale artefacten in het kunstwerk. Daarnaast symboliseert de bloei, de hoop van LBSP Life Science onderzoeksgebied, voor de ontdekkingen die en de verbeteringen voor het welvaren van de mens. Het langgerekte kunstwerk en de diagonaal van de tak staat voor de verbinding tussen de verschillende urbane elementen langs de route tussen LBSP en de Leidsche binnenstad.